Dnešní štyridsiatnici, zabudnite na dôchodok.

0

Zabudnite na dôchodok. Prvý pilier je závislý od počtu pracujúcich a počtu dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok od vyzbieraných odvodov.

Poďme sa pozrieť na čísla. Dnes už môžeme hovoriť o demografickej kríze,  ktorá nás či chceme alebo nie zasiahne.

Najhoršie na tom budú dnešní štyridsiatnici

Podľa Štatistického úradu SR bolo na konci roka 2015 vo veku 60-64 rokov 343 tisíc osôb. Vo veku 35-39 rokov bolo 452 tisíc osôb.

Vo veku 0-4 rokov bolo 280 tisíc detí. Vo veku 5-9 rokov bolo 270 tisíc detí, vo veku 10-14 rokov 261 tisíc detí a vo veku 15-19 rokov 295 tisíc detí.

V súčasnosti Sociálna poisťovňa vypláca starobné dôchodky približne 1 miliónu dôchodcov. Dôchodkové odvody pritom platí niečo vyše 2 miliónov ľudí.

V súčasnosti sa na Slovensku rodí v priemere 1,34 dieťaťa, z toho 0,71 dievčat, na jednu ženu. Z tohto údaja je zrejmé, že počet narodených detí sa neustále znižuje.

Problém nastane po roku 2040

Do dôchodkového veku postupne vstúpi dnešná silná generácia 40-tnikov a na ich dôchodky v priebežnom systéme -v  prvom pilieri – budú odvádzať odvody dnešné deti – ktorých je o 200 tisíc menej. Aj pri predpoklade neustále zvyšujúceho sa dôchodkového veku tak po roku 2040 Slovensko čaká vážny problém, pretože na dôchodky nebude mať kto robiť. Demografická kríza na Slovensku sa bude postupne prehlbovať až do roku 2060.

Dnešných 40-tnikov a mladších tak čakajú ťažké časy. Miera náhrady ich príjmu v podobe dôchodku zo Sociálnej poisťovne nebude 45-47% ich predošlej hrubej mzdy ale menej. Môžeme predpokladať maximálne  30% hrubej mzdy.

Dnešný priemerný dôchodok je 420 €, o 20 rokov to bude 260 €

To už môže byť problém.

Pre generáciu súčasných 40-ročných ľudí a mladších tak je sporenie na osobných dôchodkových účtoch nevyhnutnosť, ak chcú mať slušný dôchodok. Využite všetky možnosti sporiacich programov, najlepšie vo fondoch, pokiaľ ste v druhom pilieri, zmeňte si fond na indexový. V pravidelnom sporení pamätajte vždy na čas, čím dlhšie a skôr budete sporiť tým lepšie pre vás.

Vypočítajte si v našich kalkulačkách, akú sumu si potrebujete mesačne odkladať aby ste si zachovali dôstojnosť na dôchodku. FINANČNÉ  KALKULAČKY NÁJDETE  TU.

ZDIEĽAŤ:

AUTOR ČLÁNKU

Finančnému poradenstvu sa venujem od roku 1997. Na základe skúseností počas tohto obdobia a spoločností v ktorých som pracoval som sa presvedčil, že poskytnúť nezávislé finančné poradenstvo a pracovať pre jednu finančnú inštitúciu nie je možné. Nezávislosť je totiž absolútne základný predpoklad pri práci finančného poradcu. Náš projekt „Väčší prehľad“ stavia práve na tomto princípe, a preto mu venujem a budem aj naďalej venovať svoj čas.

Komentovať článok