Druhý pilier áno, či nie? Odporúčania podľa veku.

0

Druhý pilier áno, či nie? Odporúčania podľa veku.

Pri rozhodovaní, či je pre vás výhodnejší len prvý pilier –  teda sociálna poisťovňa alebo prvý a druhý pilier súčasne, hrá v prvom rade úlohu vek. Dôvodom je nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku  a dlhodobá neudržateľnosť prvého piliera. Každý deň sa môžete dočítať o nepriaznivej demografickej krivke na Slovensku a dokonca sám minister sociálnych vecí priznal že o pár rokov môže byť otázka dôchodku tak ako ho poznáme dnes problém.

Poďme si ale pozrieť odporúčania vstupu do druhého piliera podľa veku:

Mladí ľudia, ktorí začínajú pracovať 

Moje odporúčanie je jednoznačné – okamžite ako je to možné, to znamená pri získaní prvého zamestnania pri ktorom vzniká povinné dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni – alebo pri vzniku povinného dôchodkového poistenia ako SZČO – podpísať zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s vybranou DSS a vstúpiť do druhého piliera.

Vybrať si treba takú DSS, ktorá má indexový fond a to taký, ktorý je naviazaný na index MSCI World. Takto získate najvyššie zhodnotenie vašich príspevkov a maximalizujete si svoj budúci dôchodok z druhého piliera.

Vek do 40 rokov

Ak ste vo veku do 40 rokov, určite by ste mali byť v druhom pilieri. Dôvodom je nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku. Pre vás je dôležité, že v čase, kedy pôjdu do dôchodku  dnešní štyridsiatnici  bude na dôchodok jedného dôchodcu odvádzať odvody o polovicu menej ľudí ako dnes. Dôchodky z prvého piliera tak o 20-25 rokov budú musieť byť o tretinu, až o polovicu nižšie ako dnes.

Vek 40 – 45 rokov

Odporúčam druhý pilier. Aj vás už postihne demografická kríza. Ak už v druhom pilieri ste, nemali by ste z neho vystupovať. Ak v druhom pilieri nie ste a zarábate viac ako 500 – 600 eur, do druhého piliera vstúpte.

Vek 45 – 55 rokov

Tu už odporúčania nie sú jednoznačné. Vystúpiť z druhého piliera možno odporúčať vtedy, ak je váš príjem nižší ako 500 eur bez predpokladu zlepšenia. Zvážte však možnosť dedenia vašich úspor v druhom pilieri. Ak v druhom pilieri nie ste, vstúpte do druhého piliera ak je váš príjem vyšší ako 600-700 eur.

Vek 55 a viac rokov

Tu hrá úlohu výška príjmu, výška doteraz nasporenej sumy, predpoklad dokedy budete chcieť pracovať, možnosť dedenia v druhom pilieri a vaše osobné preferencie.

Ak ste doteraz boli v druhom pilieri, vystúpte vtedy, ak máte príjem do 600 – 700 eur.

Ak ste doteraz boli v druhom pilieri a máte príjem 900 – 1000 eur a viac, určite v druhom pilieri zostaňte.

Aký dôchodkový fond si mám vybrať?

Ak ste v druhom pilieri, vôbec nie je jedno, v akom dôchodkovom fonde ste. Sporiteľom odporúčam najmä indexové fondy založené na princípe pasívneho investovania do akcií. Historická skúsenosť za posledných 115 rokov hovorí, že priemerný ročný výnos pri tomto spôsobe investovania je 5,2% nad úrovňou inflácie.

Podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení od 52.-ho roku veku sa majetok sporiteľa automaticky presúva do garantovaného (dlhopisového) fondu a to postupne každý rok 10%. To znamená že podľa zákona v 61 roku života sporiteľ musí mať celý majetok v druhom pilieri v garantovanom fonde, čím sa eliminuje riziko poklesu ceny akcií v čase predpokladaného odchodu do dôchodku.

Porovnanie výnosnosti jednotlivých dôchodkových fondov:

Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
AXA, Indexový Indexový 10,37% 49,97% -6,55%
AEGON, Index Indexový 9,82% 46,40% -7,07%
VÚB Generali, Index Indexový 9,03% 42,91% -6,63%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 7,76% 35,69% -11,23%
NN, Index Indexový 7,73% 35,70% -15,62%
MSCI World Index Total Return EUR 7,47% 123,69% -7,62%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,87% 37,13% 2,26%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 2,87% 37,10% -2,95%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,70% 34,67% 1,44%
VÚB Generali, Profit Akciový 2,70% 34,62% -5,91%
AEGON, Solid Dlhopisový 2,44% 30,92% 1,23%
Allianz, Progres Akciový 2,29% 28,76% -9,00%
AXA, Akciový Akciový 2,22% 27,72% -1,12%
Allianz, Garant Dlhopisový 2,20% 27,45% 1,45%
NN, Dynamika Akciový 2,14% 26,65% -4,36%
NN, Tradícia Dlhopisový 2,10% 26,16% 0,97%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 2,10% 26,11% 0,68%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,00% 24,80% -1,63%
Inflácia 1,92% 22,66% -0,46%
AEGON, Vital Akciový 1,68% 20,38% -4,05%
DSS Poštovej banky, Benefit Zmiešaný 1,54% 18,55% -8,55%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 1,02% 11,99% -16,96%
ZDIEĽAŤ:

AUTOR ČLÁNKU

Na začiatku svojej kariéry som pracoval v poisťovni. Od roku 1998 sa venujem tréningu finančných poradcov v ČR a od roku 2006 na Slovensku. Za tú dobu som stretol veľa klientov, ktorí urobili úplne nelogické finančné rozhodnutia, ktorými si skôr poškodili ako pomohli. Preto som rád, že hlavnou myšlienkou projektu VÄČŠÍ PREHĽAD je prinášať informácie, ktoré Vám môžu pomôcť v prípade, že budete chcieť urobiť nezávislé finančné rozhodnutia. Rozhodnutia, ktoré dlhodobo zvýšia kvalitu Vášho života . Hlavne kvôli tejto myšlienke a svojim kolegom sa budem rád na projekte podieľať.

Komentovať článok