Hypotéka pre mladých a všetko o nej

0

Všetko o často žiadanej téme: Hypotéka pre mladých

Účel využitia

 • výstavba a nadobudnutie nehnuteľnosti
 • rekonštrukcia a údržba nehnuteľnosti

Žiadatelia o úver

 • občania po dovŕšení veku 18 rokov do 35 rokov (podmienka sa vzťahuje aj na spoluvlastníka)
 • občania SR s trvalým pobytom v SR,
 • cudzinci s trvalým pobytom v SR,
 • občania krajín, ktoré sú členmi EÚ
 • podmienkou je príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo iný príjem

Doklady potrebné k vybaveniu úveru

 • potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti , resp. potvrdenie o výške daňovej povinnosti
 • originál listu vlastníctva k nehnuteľnosti
 • v prípade potreby znalecký posudok

Minimálna výška úveru

 • 3.500,- €
 • štátny príspevok pre mladých si môže klient uplatniť maximálne do výšky úveru 49.790,88 €.

Maximálna výška úveru 

 • 70% hodnoty založenej nehnuteľnosti

Maximálna doba splatnosti 

 • 30 rokov

Možnosti ručenia

 • nehnuteľnosťou vo výstavbe alebo nehnuteľnosťou, ktorú sa ešte len chystáte kúpiť
 • nemusíte byť vlastníkom nehnuteľnosti, ktorou ručíte

Varianty splácania

 • rovnaká splátka počas celej doby splatnosti úveru
 • variabilný spôsob splácania

Výhodná úroková sadzba

 • po odrátaní štátneho príspevku pre mladých – 3,0 %

Vedenie bežného účtu

 • nie je povinné

Výhody produktu

 • rýchlosť vybavenia hypotekárneho úveru do 48 hodín
 • možnosť splácania hypotekárneho úveru modifikovaným splátkovým plánom z kapitálového životného poistenia ktorejkoľvek poisťovne
 • možnosť požičať si až do 100% z hodnoty ručenej nehnuteľnosti – hypotéka pre mladých
 • možnosť zrýchlene čerpať úver (už na základe návrhu na vklad záložného práva)

 

Základné pojmy a vysvetlivky o téme hypotéka pre mladých sa dočítate v našej Abecede

ZDIEĽAŤ:

AUTOR ČLÁNKU

Finančnému poradenstvu sa venujem od roku 1997. Na základe skúseností počas tohto obdobia a spoločností v ktorých som pracoval som sa presvedčil, že poskytnúť nezávislé finančné poradenstvo a pracovať pre jednu finančnú inštitúciu nie je možné. Nezávislosť je totiž absolútne základný predpoklad pri práci finančného poradcu. Náš projekt „Väčší prehľad“ stavia práve na tomto princípe, a preto mu venujem a budem aj naďalej venovať svoj čas.