Hypotéka pre mladých a všetko o nej

0

Všetko o často žiadanej téme: Hypotéka pre mladých

Účel využitia

 • výstavba a nadobudnutie nehnuteľnosti
 • rekonštrukcia a údržba nehnuteľnosti

Žiadatelia o úver

 • občania po dovŕšení veku 18 rokov do 35 rokov (podmienka sa vzťahuje aj na spoluvlastníka)
 • občania SR s trvalým pobytom v SR,
 • cudzinci s trvalým pobytom v SR,
 • občania krajín, ktoré sú členmi EÚ
 • podmienkou je príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo iný príjem

Doklady potrebné k vybaveniu úveru

 • potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti , resp. potvrdenie o výške daňovej povinnosti
 • originál listu vlastníctva k nehnuteľnosti
 • v prípade potreby znalecký posudok

Minimálna výška úveru

 • 3.500,- €
 • štátny príspevok pre mladých si môže klient uplatniť maximálne do výšky úveru 49.790,88 €.

Maximálna výška úveru 

 • 70% hodnoty založenej nehnuteľnosti

Maximálna doba splatnosti 

 • 30 rokov

Možnosti ručenia

 • nehnuteľnosťou vo výstavbe alebo nehnuteľnosťou, ktorú sa ešte len chystáte kúpiť
 • nemusíte byť vlastníkom nehnuteľnosti, ktorou ručíte

Varianty splácania

 • rovnaká splátka počas celej doby splatnosti úveru
 • variabilný spôsob splácania

Výhodná úroková sadzba

 • po odrátaní štátneho príspevku pre mladých – 3,0 %

Vedenie bežného účtu

 • nie je povinné

Výhody produktu

 • rýchlosť vybavenia hypotekárneho úveru do 48 hodín
 • možnosť splácania hypotekárneho úveru modifikovaným splátkovým plánom z kapitálového životného poistenia ktorejkoľvek poisťovne
 • možnosť požičať si až do 100% z hodnoty ručenej nehnuteľnosti – hypotéka pre mladých
 • možnosť zrýchlene čerpať úver (už na základe návrhu na vklad záložného práva)

 

Základné pojmy a vysvetlivky o téme hypotéka pre mladých sa dočítate v našej Abecede

ZDIEĽAŤ:

AUTOR ČLÁNKU

Na začiatku svojej kariéry som pracoval v poisťovni. Od roku 1998 sa venujem tréningu finančných poradcov v ČR a od roku 2006 na Slovensku. Za tú dobu som stretol veľa klientov, ktorí urobili úplne nelogické finančné rozhodnutia, ktorými si skôr poškodili ako pomohli. Preto som rád, že hlavnou myšlienkou projektu VÄČŠÍ PREHĽAD je prinášať informácie, ktoré Vám môžu pomôcť v prípade, že budete chcieť urobiť nezávislé finančné rozhodnutia. Rozhodnutia, ktoré dlhodobo zvýšia kvalitu Vášho života . Hlavne kvôli tejto myšlienke a svojim kolegom sa budem rád na projekte podieľať.