Mať pod kontrolou prímy, alebo výdavky?

0

Často sa moji klienti domnievajú, že na životnú úroveň môžu vplývať iba výškou svojho príjmu a jeho prípadným zvyšovaním. Otázkou je, či je lepšie mať pod kontrolou prímy, alebo výdavky.

Rozhodujúci vplyv má však paradoxne nie ich príjem, ale to, ako majú pod kontrolou výdavky. Ovplyvniť výšku príjmov je často náročnejšie ako ovplyvniť výdavky. Na to však potrebujú získať dôkladný prehľad o finančných tokoch v ich domácnosti.

Najkritickejšou oblasťou je nepremyslená spotreba domácnosti.

Najviac peňazí odchádza na stravu a bývanie, ale značnú časť rodinného rozpočtu pohltí aj nákup kozmetiky, oblečenia, či voľnočasové aktivity.

Zásadným problémom je, že ľudia nepoznajú dôkladne svoje výdavky a majú nesprávne nastavené finančné návyky.

“Ak urobím svojim klientom analýzu príjmov a výdavkov, takmer vždy nájdeme obrovské rezervy.“

Niekoľko základných pravidiel                                          

Prvým krokom je treba analyzovať tok peňazí v domácnosti, spoznať svoje výdavky a ich štruktúru.

Druhým krokom je nastavenie optimálneho hospodárenia, kde je základným pravidlom – odložím, teda zaplatím sám sebe, a až potom míňam.

Tretím krokom je rozdelenie príjmov podľa pravidla 10 : 20 : 30 : 40      Znamená to, že ako prvé začneme tvoriť rezervu odložením 10 percent z príjmu, ďalších 20 percent treba odložiť na zabezpečenie budúceho príjmu a na dôchodok. Maximálne 30 percent z príjmov domácnosti môže byť vynaložených na splátky úverov. Spotreba domácnosti by nemala presiahnuť 40 percent z celkových príjmov.

Ak sa budete držať tohto rozdelenia peňazí vo Vašej domácnosti, tak je iba otázkou času, kedy budete mať peniaze plne pod kontrolou. Nedostatok peňazí už nebude Vašou nočnou morou.

ZDIEĽAŤ:

AUTOR ČLÁNKU

Finančnému poradenstvu sa venujem od roku 1997. Na základe skúseností počas tohto obdobia a spoločností v ktorých som pracoval som sa presvedčil, že poskytnúť nezávislé finančné poradenstvo a pracovať pre jednu finančnú inštitúciu nie je možné. Nezávislosť je totiž absolútne základný predpoklad pri práci finančného poradcu. Náš projekt „Väčší prehľad“ stavia práve na tomto princípe, a preto mu venujem a budem aj naďalej venovať svoj čas.

Komentovať článok