D – deficit štátneho rozpočtu

Je rozdiel medzi celkovými príjmami (okrem úverových príjmov) a celkovými výdavkami (vrátane úrokovej služby) verejných financií, presnejšie sektora verejnej správy, v danom rozpočtovom období, spravidla za kalendárny rok.