D – deflácia

Je opak inflácie, zámerné alebo samovoľné znižovanie cien a miezd a zároveň objemu peňazí v ekonomike.