D – Diskont

odpočítanie úroku pri platbe uskutočnenej pred termínom splatnosti, opatrenie v distribúcii pri odbyte rôznorodých výrobkov obsahujúce veľkú zľavu v prospech kupujúceho