D – Dlhopisy

sú cenné papiere obchodovateľné na burze cenných papierov. Na rozdiel od akcií, ktoré sa na kapitálových trhoch dajú tiež kúpiť, nie je pre investora hlavným cieľom a meradlom výnos z pohybu kurzu dlhopisu, ale výška pravidelných úrokov, ku ktorých platbe sa priamo v texte dlhopisu jeho vydavateľ zaviazal. Úroky sú vyplácané až do konca platnosti dlhopisu. V tom okamihu investor obdrží späť i prostriedky, ktoré za dlhopis pri jeho kúpe zaplatil (tzv. cenu, čiže nominálnu hodnotu dlhopisu).Vydavateľ sa prostredníctvom dlhopisov obráti na kapitálovom trhu na investorov, ktorí sú ochotní vložiť do jeho cenných papierov svoje peňažné prostriedky. Dlhopis je pôžičkou, ktorú poskytuje jeho nový majiteľ vydavateľovi. Dlhopisy nakupujú najčastejšie tzv. inštitucionálni investori (banky, investičné spoločnosti, poisťovne a pod.). Zo zákona ich môžu získavať Slovenské aj zahraničné právnické a fyzické osoby