D – Durácia

Durácia zaujíma predovšetkým tých investorov, ktorí majú peniaze na peňažnom alebo dlhopisovom trhu. Pretože meria citlivosť ceny dlhových cenných papierov na zmeny úrokových sadzieb. A tá je logicky tým vyššia, čím dlhšie obdobie zostáva do splatnosti. S neskôr splatným cenným papierom je spojené vyššie riziko zmeny úrokových sadzieb v budúcnosti než s takým, ktorý bude splatný skôr