D – Dezinflácia

pokles miery inflácie (fiškálna alebo monetárna) politika znižovania či eliminovania miery inflácie