D – dôchodok

Dôchodkový systém na Slovensku je od januára 2005 postavený na troch pilieroch:

  • I. pilier: dôchodkové poistenie a priebežný dôchodkový systém
    • vykonávaný Sociálnou poisťovňou
  • II. pilier: starobné dôchodkové sporenie
    • vykonávané dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS)
  • III. pilier: doplnkové dôchodkové sporenie
    • vykonávané doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami (DDS)

Prvé dva piliere predstavujú základný systém dôchodkového poistenia. Občania  povinne odvádzajú zákonom stanovené poistné. V prípade, že ste zapojený len do prvého piliera, odvádzate, alebo je za vás odvádzané celkovo 18 % z vášho vymeriavacieho základu priamo do Sociálnej poisťovne. V prípade, že ste sporiteľom v II. pilieri, z vášho vymeriavacieho základu sa odvádza 14 % do Sociálnej poisťovne a 4 % do vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný. Jedná sa o formu dobrovoľného sporenia z čistej mzdy. Podľa svojho rozhodnutia odvádzate zo mzdy istú čiastku a obvykle vám rovnakou mierou prispieva aj zamestnávateľ. Z toho jednoznačne vyplýva,že sporenie v III.piliery je vhodné pre tých sporiteľov,ktorým zamestnávateľ dobrovoľne prispieva,nakoľko poplatky sú  vysoké.