E – Emergingmarkets

Rozvíjajúce sa krajiny sú krajiny, ktoré sú na ceste k tomu, stať sa rozvinutými priemyselnými spoločnosťami. Vyznačujú sa vysokým tempom rastu hrubých domácich produktov, ktoré výrazne prevyšujú tempo rastu krajín OECD. Štátne zadĺženie je nízké, počet obyvateľov je vysoký a obyvateľstvo je v porovnaní s inými krajinami mladé.