E – ETF

Je to fond ktorý ponúka možnosť investovať prostredníctvom jediného nástroja do skupiny vybraných cenných papierov, spravidla reprezentujúcich nejaký burzový index, preto sú na burze obchodovateľné fondy často označované ako indexové akcie.