F – Factsheet

Pojem súvisí s otvorenými podielovými fondmi. Factsheetpoznýme skôr pod pojmom infolist alebo mesačná správa. Spravidla je to dokument dlhý na jednu alebo dve strany, ktoré vydávajú investičné spoločnosti k svojim podielovým fondom.