F – FED

je centrálny bankový systém v USA. FED je čiastočne verejná, čiastočne súkromná inštitúcia, založená v roku 1913. Vrcholným orgánom je rada guvernérov, ktorá má 7 členov menovaných prezidentom USA.