F – Finančné deriváty

Za deriváty sa označujú obchody, ktorých hodnota sa odvodzuje (derivuje) od kurzu určitého aktíva, napr. akcie, akciového indexu, meny, komodity apod. Derivátov je veľké množstvo, ale pri obchodovaní s nimi sa stretnete najčastejšie s futures kontraktmi, opciami a forwardami. Obchody s derivátmi sa často označujú ako termínové obchody, v USA sa pre burzové deriváty (futures a opcie) používa pojem komodity.