F – finančný plán

Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že finančný plán je akási cesta alebo mapa, ktorá vás bezpečnou cestou dovedie k vášmu cieľu. Finančný plán je zložený z cieľov klienta, zo zdrojov financovania, zo zabezpečenia a z konkrétnych produktov. Cieľom v tomto prípade môže byť napríklad kúpa nového domu pre svoju rodinu, sporenie pre deti na financovanie vysokej školy, vytváranie si finančnej rezervy na dôchodok, zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov, krytie rizík a podobne. Dôležité je však to, že cieľ je vždy len to, čo klient skutočne chce a je to z jeho pohľadu reálne.