F – Fixácia úrokovej sadzby

Je pojem spojený s hypotekárnymi úvermi. Pri hypotéke sa pred podpisom zmluvy klient rozhoduje pre obdobie, počas ktorého bude úroková sadzba k jeho úveru nemenná.