F – Fond fondov

Klasický podielový fond totiž nakupuje jednotlivé cenné papiere (napr. dlhopisy, akcie) a v portfóliu ich má typicky okolo 50-100. Fond fondov ale volí inú cestu – namiesto konkrétnych akcií či dlhopisov nakupuje do svojho portfólia podielové listy iných fondov, takže tým dochádza v podstate k akejsi diverzifikácii na druhú. To je myšlienka pomerne zaujímavá. Dôležité však je, ako dokáže  investičná (správcovská) spoločnosť v takýchto fondoch zvládnuť náklady.