F – Fond peňažného trhu

Peňažný trh je efektívnou alternatívou k terminovaným účtom. Tieto fondy sú najkonzervatívnejšou investíciou, pretože kolísavosť ceny ich podielového listu je veľmi nízka. Nízke riziko kolísavosti ceny týchto fondov je však zaplatené nízkym potenciálom výnosu. Fondy peňažného trhu v dlhom horizonte dokážu pokryť infláciu, prípadne priniesť len niečo málo nad ňou. Investori v podstate len investíciu do fondov peňažného trhu v dlhodobom horizonte dokážu pokryť infláciu, prípadne priniesť len niečo málo nad ňou. Investori v podstate len investíciou do fondov peňažného trhu uchovávajú kúpnu silu svojich peňazí. Fondy peňažného trhu tak tvoria v kontexte ostatných investícií (dlhopisových či akciových) najkonzervatívnejšiu možnosť ako investovať.