F – Forward

Princíp forwardu je zhodný s futures kontraktom. Rozdiel spočíva v tom, že futures kontrakty sú obchodované vždy na burze, kým forward až na niektoré výnimky mimo burzy. Z toho vyplývajú ďalšie rozdiely.