F – Futures

je štandardizovaný čo sa týka objemu kontraktu, druhu komodity, splatnosti a na trhu sa určuje iba cena, kým forward je individuálny a podmienky závisia na dohode dvoch strán. Pri vyrovnávaní futures kontraktu vstupuje medzi obe strany kontraktu clearingové centrum, ktoré garantuje vyrovnávanie. To je hlavná výhoda futures kontraktov.