H – Hypotekárne banky

Hypotekárnymi bankami sa rozumejú banky, ktorým bola Národnou bankou Slovenska udelená špeciálna licencia na vykonávanie hypotekárnych obchodov. Na udelenie tejto licencie je nevyhnutné podať žiadosť Národnej banke Slovenska a splniť podmienky stanovené zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách. Banky, ktoré touto licenciou nedisponujú, poskytujú spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou.V praxi predstavujú oba typy úverov to isté. Aké sú aktuálne úrokové sadzby jednotlivých bánk sa dozviete tu.