H – Hypotekárny záložný list

HZL sú upravené zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.Hypotekárne záložné listy môže vydávať len banka, ktorá má na túto činnosť licenciu (hypotekárna banka).Hypotekárne záložné listy sú dlhopisy, ktorých nominálna hodnota a hodnota výnosu je krytá pohľadávkami z hypotekárnych úverov. Pre krytie nominálnej hodnoty hypotekárnych záložných listov môžu byť použité iba pohľadávky z hypotekárnych úverov, ktoré nepresahujú 60% ceny založených nehnuteľností.