H – hypotéka

 

 

 

 

Hypotekárny úver 

Je dlhodobý úver so splatnosťou 4 až 30 rokov, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má tento úver nízke úročenie.

  • Hypotekárny úver upravuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách.

 

Spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Je dlhodobý úver zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorého splatnosť môže byť iná ako pri hypotekárnom úvere. Vďaka záložnému právu má tento úver nízke úročenie.

Banky poskytujúce spotrebiteľské úvery zabezpečené nehnuteľnosťou nemusia mať špeciálnu licenciu udelenú Národnou bankou Slovenska. Klient si však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátny príspevok, ak ho štát poskytuje (u nás je výška štátneho príspevku 0 %).

Spotrebiteľský úver upravuje zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

 

 

 

 

Hypotekárnymi bankami sa rozumejú banky, ktorým bola Národnou bankou Slovenska udelená špeciálna licencia na vykonávanie hypotekárnych obchodov. Na udelenie tejto licencie je nevyhnutné podať žiadosť Národnej banke Slovenska a splniť podmienky stanovené zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách.

Banky, ktoré touto licenciou nedisponujú, poskytujú spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou.V praxi predstavujú oba typy úverov to isté.

  • V súčasnosti eviduje Národná banka Slovenska 9 hypotekárnych bánk:

OBERBANK