I – Indexový fond

Fond, ktorý vo svojom portfóliu obsahuje rovnaké akcie a v rovnakom pomere ako zvolený index.