I – Investičné riziko

Miera pravdepodobnosti, že sa zníži hodnota investície. Najväčšie riziko majú akciové fondy, najmenšie naopak fondy peňažného trhu.