I – Investičný sprostredkovateľ

je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaoberá investičným sprostredkovaním.