I – IPO

alebo InitialPublicOffering, taktiež známe ako primárne uvedenie spoločnosti alebo ponuky akcií spoločnosti na burzu alebo kótovanie, je proces kedy spoločnosť poskytne svoje akcie pre verejnosť na burze po prvý krát. IPO je často spájané s malými, mladšími spoločnosťami, ktoré hľadajú kapitál na expandovanie, ale taktiež sa môže spájať s veľkými spoločnosťami, ktorých cieľom je, aby sa s ich akciami mohlo verejne obchodovať alebo ktoré chcú ďalej expandovať.