Jednorázové investovanie do PF

Jednorázové investovanie do fondov

Ak máte k dispozícii väčšiu sumu peňazí a pravidelný príjem, ktorý vám umožňuje pokryť všetky vaše bežné výdavky, potom vám nič nebráni investovať jednorazovo. Veľkou výhodou takéhoto investovania je predpokladaný vysoký výnos, a to je veľké plus. Samozrejme sa kvôli tomu „vzdáte“ okamžitej dostupnosti svojich uložených peňazí a podstúpite trhové riziko.

Medzi mínusy, resp. riziká jednorazového investovania patrí najmä možnosť zlého načasovania investície, ktorá môže podstatne predĺžiť vami zamýšľaný časový horizont držania investície. Predovšetkým v prípade, ak nešťastne trafíte vrchol trhov pred závažným poklesom, spôsobeným napríklad recesiou alebo finančnou krízou. V takom prípade spomenutá disciplinovanosť v súvislosti s investovaním predstavuje prekonanie svojich emócií po poklesoch a dodržiavanie investičného horizontu. Zvyšuje sa tým vaša šanca na úspech a trhom dávate možnosť vykompenzovať dosiahnuté straty.