Minimálna mzda

znamená najčastejšie najnižšiu mzdu (vrátane platu alebo odmeny z dohody), ktorú sú podľa právnych predpisov povinní poskytovať zamestnávatelia zamestnancom