Nominálna hodnota

Cena vyjadrená v určitej mene, uvedená na cennom papieri, ktorá sa môže líšiť od jeho trhovej ceny.