Opcia

Štandardizovaný kontrakt, ktorý pre kupujúcich predstavuje právo a pre predávajúceho povinnosť kúpiť alebo predať v budúcnosti určitý finančný inštrument za vopred dohodnutú cenu