Otvorený podielový fond

Fond, pri ktorom je limitovaný počet vydávaných podielových listov a pri ktorom je zákonom garantované právo na spätný odkup