Poplatok za správu fondu

Poplatok, ktorý investičná spoločnosť účtuje priebežne fondu za správu cenných papierov