Portfólio cenných papierov

Jednotlivé druhy cenných papierov obsiahnuté v majetku. V portfóliu sa podľa kvality a druhov cenných papierov dá rozložiť investorské riziko.