Prioritné akcie

Akcie, s ktorými je spojené prednostné právo týkajúce sa dividendy. Súhrn menovitých hodnôt všetkých hodnôt prioritných akcií pri danej spoločnosti nesmie prekročiť polovicu základného imania spoločnosti.