Prospekt emitenta

Zákonom predpísaný prehľad údajov o danej spoločnosti, ktorá chce uviesť cenné papiere na verejný trh. Oznámenie o vydaní prospektu musí byť zverejnené v denne tlači alebo v obchodnom vestníku