Rating

Štandardizovaný spôsob posúdenia bonity emitenta a ním emitovaných cenných papierov formou písomných alebo číselných symbolov