Scoring

Vyjadruje kvalitu správy portfólia (len pri otvorených podielových fondoch),udáva sa maximálne piatimi hviezdičkami