Špekulácia

Nákup a predaj cenných papierov v krátkom investičnom horizonte s cieľom zarobiť na krátkodobých pohyboch cien hore a dole. Táto investičná stratégia je veľmi riziková a vyžaduje denné sledovanie vývoja cien cenných papierov