Štatút fondu

Základný dokument podielového fondu, ktorého obsah je stanovený zákonom o investičných fondoch a ktorý podlieha schváleniu Komisie pre cenné papiere. Štatút popisu okrem iného aj investičnú stratégiu fondu. Každý podielnik má právo sa oboznámiť so štatútom fondu. Investičná spoločnosť, ktorá fond obhospodaruje, je povinná štatút fondu dodržiavať.