Stavebné sporenie

Je typ sporenia, ktoré vzniklo za účelom umožniť širokému spektru obyvateľov formou výhodných podmienok sporenia riešiť a realizovať vlastné bývanie. Stavebné sporenie vytvára za účasti štátu podmienky pre tvorbu vlastného kapitálu, ktoré neumožňuje žiadna iná forma sporenia a taktiež spoločne s výhodným úverom pre financovanie bývania. Nasporené peniaze je možné po uplynutí doby viazanosti použiť bez akéhokoľvek obmedzenia, sumu získanú ako úver len na účely stanovené zákonom ako kúpa, výstavba alebo opravy ubytovacích priestorov.