Trading

Aktívne obchodovanie na finančných trhoch za účelom zisku. Špeciálnym typom je denný trading, kedy obchodník nakupuje a predáva finančné inštrumenty v priebehu jedného obchodného dňa, t.j. uzatvára svoje pozície pred ukončením daného obchodného dňa