Trhová cena

Všeobecne predstavuje rovnovážny stav nájdený porovnaním strany ponuky a strany dopytu. Inými slovami je to dosiahnutie dohody na takej cenovej hladine, pri ktorej je predávajúca strana ochotná predať a kupujúca strana kupovať.