Úrazové poistenie

Je jedným z poistení, ktoré kryje výdavky a výpadok príjmu. Úrazové poistenie dokáže kryť rodinu klienta pre prípadné úmrtie v dôsledku úrazu a tiež klienta samotného v dôsledku úrazu a trvalých následkov úrazu.