Úrok

je peňažná odmena za požičanie peňazí. Odmenu teda získa veriteľ od dlžníka. V bankovníctve má v prípade úveru podobu navýšenia splátky. Pri vkladoch naopak banka pripisuje úrok v prospech účtov klienta.