Úroková sadzba

Vyjadruje sa ňou a tiež aj úrokovou mierou veľkosť úroku. Jedná sa o percentuálne vyjadrenie z požičaného kapitálu (istiny) za určité časové obdobie, zvyčajne za jeden rok (skratka p.a.)