Venture Capital

Rizikový a vývojový kapitál investovaný prostredníctvom súkromných investičných fondov do začínajúcich spoločností alebo spoločností s unikátnym nápadom či patentom. Fond za svoju investíciu získava podiel na firme a firma prostriedky pre svoj ďalší rozvoj. Ak je firma, ktorá bola predmetom investície úspešná, investičný fond zhodnotí svoju investíciu a svoj podiel so ziskom predá.