Volatilita

Číslo od 0 do 1 udávajúce mieru rizikovosti fondu určenú na základe miery kolísania hodnôt vlastného imania na podielový list fondu. Čím je volatilita väčšia, tým je investícia fondu rizikovejšia.